Ettevõttest

AS Megaron-E on edukalt hoonete ja rajatiste ehitusega tegelenud aastast 1992. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on peatöövõtu ning projektijuhtimisteenuse pakkumine, kaasates selleks erinevaid spetsialiste nii ettevõtte siseselt kui ka väljastpoolt ettevõtet.

Koostöö kliendiga algab tihtipeale juba sobiliku kinnistu valimisest ja lõpeb kasutusloa hankimise ning Tellijale üleandmisega, sisaldades muuhulgas nii projekteerimis- kui ka ehitustööde korraldamist. Pikaajalise tegutsemisaja jooksul oleme leidnud usaldusväärsed partnerid ka projekteerimise vallas. See omakorda annab võimaluse pakkuda kliendile ehitusteenuse kõrval ka projekteerimisteenust ning leida kiiremaid ja ökonoomsemaid lahendusi nii tööprotsessi planeerimise kui ka ehitustegevuse käigus.

AS Megaron-E on seadnud eesmärgiks kvaliteetse ja tervikliku ehituslahenduse pakkumise viies kliendi poolt soovitu ka reaalse tulemuseni.

Kvaliteetse, keskkonnast hooliva ja ohutu tööprotsessi koordineerimiseks on ettevõttes juurutatud juhtimissüsteem, mis põhineb järgnevatel rahvusvaheliselt tunnustatud standarditel: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.